معرفی محیط مجموعه مسکونی سالمندان لبخند زندگی
در باغی سرسبز و فضای دلنشین با آب و هوایی تمیز و پاک در منطقه 12 مهر شهر کرج تاسیس گردید که دارای کادری مجرب و کامل شامل روان پزشک و پزشک عمومی و خدمات فیزیوتراپی و خدمات پرستاری و کارشناس ارشد مشاوره مشغول خدمات رسانی به سالمندان عزیز می باشد و این مجمع دارای برنامه های تفریحی و سیاحتی و زیارتی و فرهنگی می باشد و اردو های تفریحی در باغ بسیار سبز دارای آلاچیق های زیبا برگزار میشود